2007-02-04

Yeni iqtisadi nəşrlər


“Qloballaşan Azərbaycan” Sivil İnkişaf Mərkəzinin layihəsi olaraq nəşr olunan bu 4 kitab, öz əhəmiyyətinə görə misilsizdir. Bu kitablarda Yeni İqtisadiyyat anlayışı, Bilgi Çağı, İnformasiya Cəmiyyəti, Qloballaşma və bu kimi Azərbaycan üçün tam yeni olan anlayışlara ilk dəfə sistemli şəkildə aydınlıq gətirilir. Ən əhəmiyyətli olanı budur ki, kitablar yorucu, akademik dildə yazılmayıb, hər bir oxucunun anlaya biləcəyi üslubda, kiçik məqalələr şəklində qələmə alınıb.
Kitabların informativ yükü də böyükdür. Bu kitabları oxuduqca həm yeni bilgilərə, həm də tam fərqli yanaşma tərzinə sahib olursan. Dünyanı heç də ssiyasətçilərin deyil, iqtisadçıların idarə etdiyinə tam əmin olur, Azərbaycanın bu idarəetmədə nədən pay sahibi olmadığını anlamağa başlayırsan.
Kitablardan iqtisadçılar, tələbələr, intellektual bilgi əldə etmək istəyən hər bir şəxs bəhrələnə bilər.
Kitabların qiyməti:
“Yeni dünyada yeniləşən Azərbaycan iqtisadiyyatı”, qalın üz, 375 səh., qiyməti 10 manat;
“Qloballaşmaya doğru”, qalın üz, 300 səh., qiyməti 10 manat;
“Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz”, 230 səh, qiyməti 5 manat;
“Qloballaşma və xarici investisiyalar”, 285 səh, qiyməti 5 manat.

Hiç yorum yok: