2007-07-05

"İnfokommunikasiyalarda menecment və tənzimləmə" adlı kitab işıq üzü görüb

Texnika elmləri namizədi, dosent Abdul Həmidulla oğlu Qəhrəmanzadənin "İnfokommunikasiyalarda menecment və tənzimləmə" adlı kitabı işıq üzü görüb. Kitabda rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində menecmentin və tənzimlənmənin rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artıran infokommunikasiya bazarında baş verən dəyişikliklərin nəzəri və praktiki aspektləri tədqiq edilib.
Monoqrafiyada xarici ölkələrin və Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının təcrübəsi nəzərə alınmaqla, infokommunikasiya sahəsində menecmentin əsasları və sahə tənzimlənməsi prinsipləri sistematik olaraq tədqiq edilir.
Bu iş rabitə şəbəkəsində menecmentin inkişafı və tənzimlənməsinin tədqiqatı ilə məşğul olan elmi personala tövsiyə edilir, həmçinin mühəndis-texniki işçilər, bakalavr və magistr auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.

Hiç yorum yok: