2007-02-04

Ət və Ət məhsulları

Seymur XXX, roman
Qiyməti 3 manat

Gənc yurnalist və publisist Seymur XXX (Seymur Baycan) kitabına İran-İraq müharibəsi zamanı Müslüm Mələkutinin “Camaat, gəlin yığışaq, gedin müharibəyə” çağırışını epiqraf seçməklə oxucuya kitabı vərəqləməmimişdən belə, nədən yazdığını bəlli edir. Yurnalist-şair Elnur Astanbəylinin redaktəsi ilə nəşr olunan “Ət və ət məhsulları” köhnəlmiş streotipləri - - şəxsiyyətə pərəstişi, hadisələrə emossional münasibəti, insana yük olan və zaman üçün köhnə hesab edilən dəyərlərə vurğunluğun üstundən xətt çəkir. Kitabın 108-ci səhifəsindəki ilk abzası oxumaq kifayətdir ki, “Ət və ət məhsulları”nın orjinallığını duyasan: “Azərbaycan filmlərində hava qaralan kimi bayquş ulayır. Mən prezident olsaydım, həmin bayquşa xalq artisti adı verərdim”.

Hiç yorum yok: