2007-02-04

Azərbaycan poeziyası dünyaya çıxır

“İnterpoeziya” yeni beynəlxalq poeziya jurnalıdır (www.interpozia.net) , 2004-cü ildən yayınlanmağa başlayıb, mərkəzi ofisi Nyu-Yorkda yerləşir, rus və ingilis dillərində, ildə 3 dəfə, almanax şəklində dərc olunur.
“Bizim jurnal zaman və məkan koordinatlarına sığmayan, “sərhədlərin fövqündə” olan poetik nümunələrin axtarışındadır” – bu sözlər “İnterpoeziya” jurnalının redaktoru və naşiri Andrey Qritsmana məxsusdur. Qlobal tənhalığın bəşəriyyətə hakim olduğu indiki zamanda seçilmiş insanların ortaq ünsiyyət vasitəsi olan poeziya, sən demə yeganə çıxış yolu imiş, “İnterpoeziya” həmin insanları bir çatı altında birləşdirməyi qarşısına məqsəd qoyub.
İngilis və rusdilli dünyada yayılan prestijli “İnterpoeziya” jurnalında azərbaycanlı bir müəllifin əsərlərinə rast gəlmək əlbəttə sevindiricidir. Jurnalın bu yaxınlarda işıq üzü görmüş son sayında Rasim Qaracanın şeirləri dərc olunub.
Şeirləri rus dilinə Nicat Məmmədov tərcümə edib. Qeyd edək ki, gənc şair və tərcüməçi Nicat Məmmədov son aylarda Azərbaycan yeni poeziyasını rus dilinə tərcümə edərək, Rusiyada yayınlanan ədəbiyyat jurnallarında dərc olunması sahəsində qiymətli layihələrə imza atıb. Bundan əvvəl Nicatın tərcüməsində yeni nəsil Azərbaycan şairlərinin əsərləri “Drujba Narodov” və “Arion” jurnallarında dərc olunmuşdu və hal-hazırda həmin müəlliflərin əsərləri Nicat Məmmədovun təşəbbüsüylə Moskvada kitab halında çapa hazırlanmaqdadır

Hiç yorum yok: